Aplicirati

Demokratija i izgradnja mira u BiH

Sedmodnevni kurs historije i politike izgradnje mira

Prošlo je više od 20 godina od završetka rata u BiH, ali ekonomija i dalje nije na zavidnom nivou, infrastruktura je loša, a političke institucije i dalje ne sarađuju međusobno. Za međunarodnu zajednicu, BiH je udžbenički primjer kad je riječ o postkonfliktnoj izgradnji mira, ali šta je zapravo postignuto?

Ovaj sedmodnevni kurs će učesnicima dati nova znanja iz historije, politike, i procesa promjena u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine. Polaznici ovog kursa će imati priliku da učestvuju u različitim radionicama koje su osmišljene da prošire njihova znanja i razumijevanja o izgradnji mira i izazovima koje izgradnja mira nosi, a također će biti u prilici da posjete značajne lokacije u prijedorskoj regiji.

Ovaj program je idealan za mlade ljude (od 18 do 30 godina) koji žele da nauče više o historiji Bosne i Hercegovine i aktivistima koji trenutno rade u regionu. Nije potrebno biti student kako biste učestvovali u ovom projektu. Ovaj projekat omogućuje učesnicima da se uključe u proces međukulturnog učenja, da steknu iskustvo, te razviju svoje vještine istraživanja i javnog govora kroz interaktivne radionice osmišljene da osnaže buduće graditelje mira. Projekat je otvoren za mlade iz svih sredina u Bosni i Hercegovini, Balkanu i svijetu.

Kada: od 2. do 9. augusta/kolovoza 2019.

Gdje: Prijedor, Bosna i Herzegovina (BiH)

Ko se može prijaviti: mladi i studenti od 18 do 30 godina

Troškovi:

Troškovi prijevoza su pokriveni za učesnike koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Oni koji žive van Bosne i Hercegovine dužni su da sami snose trošak prijevoza do Prijedora. Kada dođu u Prijedor, prijevoz, hrana i smještaj su obezbijeđeni u okviru programa. Molimo Vas da ponesete određeni džeparac u slučaju da bude potrebno.

Proces aplikacije:

APPLY ONLINE

(https://forms.gle/kZqi2DWNx1hf6ZS27)

Krajnji rok za prijave je 15. maj/svibanj 2019. Molimo Vas da popunite aplikacionu formu koja se nalazi u prilogu te da je pošaljete zajedno sa vašom biografijom (CV) na projectonpeacebuilding@gmail.com . U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Svi aplikanti će biti obaviješteni početkom juna/lipnja da li su prihvaćeni ili ne. Ukoliko imate dodatnih pitanja oko samog programa ili logistike, budite slobodni da kontaktirate tim Mosta Mira.

Demokratija i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini

Dodatne informacije

Dok se većina kurseva na Balkanu fokusira isključivo na sukob iz devedesetih i Dejtonski sporazum, ovaj kurs ima za cilj dublje proučavanje trenutne politike u Bosni i Hercegovini. Čitave generacije mladih ljudi u BiH odrasle su u postkonfliktnom političkom kontekstu, koji je bio usredotočen na ono što je učinjeno tokom rata, ali ti faktori ne definiraju svu trenutnu bosansku politiku. Bosanska dijaspora koja je izbjegla u Europu, SAD i drugdje, ima sve veći utjecaj, kako financijski putem doznaka tako i kroz društvene pokrete i politički aktivizam. Loša ekonomija u Bosni i Hercegovini prisilila je mlade ljude da budu inovativni u poslovanju i karijeri. Postoje i pitanja o tome kako demokratiju efikasno provesti na lokalnom i nacionalnom nivou. Ovaj kurs će istražiti pitanja siromaštva, ekologije, nacionalizma, roda, dijaspore, umjetnosti, društvenog aktivizma, regionalnih organizacija i nevladinih politika.

Konačno, većina kurseva i ljetnih škola na Balkanu odvija se u glavnim gradovima – Sarajevu, Beogradu, Zagrebu – ali nedostaje lokalna dinamika postkonfliktne politike. Ovaj kurs se održava u mjestu Kevljani kod Prijedora, u sjeverozapadnoj Bosni, i u značajanom je kontrastu u odnosu na izgradnju mira u urbanim sredinama.

„PoP pruža šansu mladim Bosancima i Hercegovcima da se suoče sa prošlošću sa kojom se njihovi roditelji neće suočiti, u sigurnom i poticajnom okruženju.“ – Azra, učesnik 2016. godine

„Mladi ljudi ne uče u školi o događajima iz devedesetih godina. Veoma je važno da mladi ljudi znaju svoju prošlost. ” – Slađana, učesnik 2018. godine

Primjer rasporeda:

9:00 – Sesija 1: Poseta lokalnim ratnim spomenicima i bivšim mjestima zatočenja

11:00 – Sesija 2: Radionica sa lokalnim graditeljima mira i ekspertima iz područja ljudskih prava

14:00 – Sesija 3: Provođenje istraživanja o lokalnim stavovima o izgradnji mira u zajednici

18:00 – Vrijeme za druženje: roštilj i nastup lokalnih muzičara

Od svih učesnika se očekuje da napišu kratak esej i doprinesu pisanju godišnjeg izvještaja projekta. Certifikati o učešću će se dodijeliti učesnicima koji završe sedmodnevni kurs.

Partneri

Ovaj projekat organizuje Most Mira u partnerstvu sa Centrom za EU studije na City univerzitetu u New Yorku.

Most Mira je dobrotvorna organizacija koja djeluje u Velikoj Britaniji i Bosni i Hercegovini sa ciljem okupljanja djece i mladih zarad druženja sa kolegama iz različitih etničkih zajednica i promovisanja raznolikosti u prijedorskoj regiji na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Od 2009. godine, Most Mira je organizovao festivale umjetnosti, pozorišne radionice, posjete stratištima, te radionice izgradnje mira.

Centar za studije Evropske unije (EUSC) na City univerzitetu u Njujorku okuplja američke i evropske naučnike, studente i poslovne stručnjake kako bi podstakli razmjenu ideja o Evropskoj uniji. Cilj je olakšati istraživanje i stimulirati transatlantski dijalog.

Za više informacija, pogledajte naše izvještaje i web stranicu: www.mostmiraproject.org

Izvještaji sa prethodnih Projekata izgradnje mira:  POP 2013, POP 2014, POP 2015, POP 2017, POP 2018.

%d bloggers like this: